Wymiary schodów

Do stworzenia odpowiednich schodów na wymiar potrzebne jest umiejętne i precyzyjne wymierzenie wszystkich odległości, nie tylko między podłogą a sufitem. Już przy projekcie domów odpowiednie wymierzenie otworów stropowych niejako przesądza o rodzaju i rozmiarach schodów, a nawet nieznaczny błąd dokonany przy projektowaniu czy budowie może być okupiony dużą niewygodą albo koniecznością dostosowania schodów do zastanych warunków.

Najistotniejsza jest wysokość i grubość stropu – decyduje o wysokości oraz kącie nachylenia schodów. W przypadku schodów kręconych można projekt różnie modyfikować.
Innym wymiarem, na który należy zwrócić uwagę, jest przestrzeń swobodna, mierzona od krawędzi stopnia do stropu – niezwracanie na nią uwagi może skończyć się koniecznością schylania się na schodach.

Bazowym wymiarem samej konstrukcji jest wznios schodów, czyli odległość między wierzchem jednego stopnia a kolejnym. Ta długość również decyduje o charakterze schodów. Suwałki i inne miasta regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego dzięki nam cieszą się odpowiednio dobranymi schodami!

schody podlaskie